iheart logo
Kurs om mentalt velvære til barn og unge i alderen 10 til 18 år.

Gjennom iheart lærer du at...

Velvære er vår naturlige tilstand, og kan aldri bli skadet, mistet eller ødelagt.

Ingen og ingenting kan gi oss velvære eller ta det fra oss.

Ingen og ingenting kan putte en følelse i oss.

Om vi tenker at noe(n) kan putte en følelse i oss, betyr det at vi knytter vårt velvære til noe og overser at det er medfødt. 

 

Øyvind Holter - iheart-fasilitator

Øyvind Holter er en iheart-fasilitator, og er en av pionérene som bidrar til å bringe iheart til Norge.

Øyvind kan tilrettelegge og levere kurs til barn og unge i alderen 10 til 18 år – enten i private eller offentlige skoler.

 

iheart - For ungdomsskolen og videregående

Programmet foregår én gang i uken - 50-60 minutter - over 11 uker. Her blir det interaksjon og moro med alt fra animasjoner / videoer, gruppearbeid, lek med modelleringsleire, jenga klosser, forskjellige eksempler på situasjoner og mye mer. 

Og det aller viktigste – de unge lærer gjennom erfaring ved å delta aktivt i undervinsningen.

IHEART står for Innate Health Education and Resilience Training, og er unikt fokusert på mentalt velvære, forebygging og undervisning.
iheart's formål
Hvor godt virker det?
En ungdom forteller

Programmets formål

iheart-programmet tar for seg hovedområdene resiliens / velvære, psykisk helse, motivasjon, oppførsel / atferd, og relasjoner.

Ved å delta vil ungdom få sterkere tro på at de kan overkomme motgang og oppnå sitt fulle potensiale, samt oppleve bedre psykologisk og emosjonell helse, og bli mer uavhengige med mer positive holdninger til læring.

Videre vil de i større grad beherske å selvregulere atferden sin, som kan føre til redusert skolefravær og at de generelt er mer fornøyd med tilværelsen. I tillegg kan de utvikle toleranse og forståelse for andre, enten det gjelder familiemedlemmer, medelever eller lærere. Teksten er basert på informasjon fra iheart's norske nettside, og du kan lese mer om dette på iheartprinciples.no

Se også iheart pinciples' engelske hovedside på iheartprinciples.com

Hvor godt virker det?

Helt konkret, basert på anonyme undersøkelser rapporterer 192 barn fra fire forskjellige skoler disse endringene i seg selv før og etter programmet:

  • 1 av 2 er bedre i stand til å:
  • håndtere å føle seg deprimert
  • håndtere å føle seg ensom
  • håndtere å bli mobbet
  • håndtere problemer
  • litt under halvparten opplever mindre eksamensstress
  • litt under halvparten opplever lettelse av angst
  • i 9 av 17 funn angående mental velvære, dvs. på over en tredjedel rapporterer barna om forbedringer

Informasjonen er hentet fra iheart's norske nettside, og du kan lese mer om dette på iheartprinciples.no

Se også iheart pinciples' engelske hovedside på iheartprinciples.com

Hentet fra iheart's norske nettside, iheartprinciples.no

Vil du at Øyvind skal holde kurs på din skole?
Eller skal Øyvind kontakte deg?

Øyvind Holter
K. K. Kleppes veg 1
4350 Klepp
heart linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram