Om Øyvind

Jeg hjelper mennesker til å avdekke og frigjøre sitt fulle potensiale.

Øyvind er gift og far til 5 flotte jenter, og er morfar til 2 skjønne barnebarn. Han har gjennom et langt liv slitt med mye usikkerhet, stress og angst. I mesteparten av livet har han vært på jakt og søken etter hjelp for å håndtere livets vanskeligheter, gjennom litteratur, teknikker og kursing.

Han har også alltid hatt hjerte for å hjelpe andre, og har hatt lett for å forstå og kjenne seg igjen i deres problemer. Rundt år 2005 fikk han en liten oppvåkning etter en "smell i veggen", hvor han forstod at han var på feil hylle - han måtte jobbe med mennesker, og ikke robotteknologi og automasjon.

I 2009 startet Øyvind for seg selv som terapeut og coach. Da så han at disse metodene og teknikkene ikke hjalp alle, og de hjalp heller ikke alltid dem som det fungerte for, inklusiv han selv.

Øyvind med kone og datter
Øyvind med sin kone og yngste datter.

Gjennombruddet

En lørdag i 2016 etter en mental "breakdown" gikk virkelig lyset opp, og han fikk da en livsvarig endring som forandret livet totalt. Han fikk en innsikt i det som omtales som "3 prinsipper" - 3P. Spillereglene i livet ble plutselig totalt forandret, og han så at alt menneskenes lidelser er bygget på er en misforståelse, en falsk sannhet. Dette fikk virkelig umiddelbart konsekvenser på en veldig positiv og spesiell måte.

Øyvind jobber fortsatt med samme type kunder og utfordringer som før, men nå deler han forståelse og hjelper mennesker til å se sannheten i dem selv. Det er forståelsen av sannheten som setter oss fri fra våre mentale tanketårn og begrensninger.

Ta kontakt

Her forteller Øyvind selv mer inngående om forståelsen han jobber ut ifra

Jeg tilbyr coaching og mentoring hvor du gjennom erfaring og innsikt vil kunne få avdekket ditt innebygde velvære og resiliens, og samtidig lære å forstå hvorfor du føler, tenker og oppfører deg slik du gjør.

Våre lidelser, som:

 • stress
 • manglende konsentrasjon
 • redsel
 • angst
 • tankekjør
 • intense følelser
 • usikkerhet
 • sårbarhet
 • irritasjon
 • sinne
 • frustrasjon
 • ego-orientert
 • dømmende av seg selv og andre
 • sjalu
 • osv...

Disse er alle forårsaket av at vi ikke forstår hvordan vi fungerer. Og det er her det kan lønne seg å få personlig veiledning av noen som selv har vært igjennom prosessen, og som ser oss utenifra - noen som kan lyse opp en sti ut av skogen.

Vårt psykologiske system er et logisk system. Det fungerer på en forutsigbar måte og følger et mønster og en logikk.

Når våre premisser, eller slik vi forstår oss selv og våre omgivelser er FALSK og basert på annet enn realiteten, blir også all logikk i det psykologiske system (våre opplevelser, tanker, følelser og adferd) feilaktig - på samme måte som det blir i matematikk når første oppgave inneholder en regnefeil, så vil alle andre oppgaver også bli feil, selv om både formler, oppstilling og utregning er riktig. Det blir følgefeil.

Når vi forstår hvordan vi fungerer, vil symptomer begynne å fungerer som veiskilt. De forteller oss at vi lever i falsk logikk, at våre premisser er uriktige.

Da vil det korrigere oss og sett oss igjen i kontakt med vårt innebygde velvære, som inneholder

 • psykologisk trygghet
 • håp
 • sinnsro
 • harmoni
 • dypere følelse av kjærlighet og godhet

Vi er takknemlige og løsningsorienterte, har tilgang til vår indre visdom og "sunne fornuft", kjenner oss motiverte, inspirerte, kreative, det er enkel å fokusere og løsninger kommer enkelt, vi har evnen til å lære, vi er resiliente (en visshet/følelse av at vi kan håndtere livet uansett hvilke utfordringer vi står ovenfor) ++++

Dette er vår naturlige tilstand med egenskaper og ressurser vi er født med og som er innebygd i oss. De kan ikke bli mistet, skadet eller ødelagt. De kan bli tildekket og usynlige for oss, og det er det som skjer når vi ikke føler og opplever dem.

Det som overskygger og tildekker vårt velvære (paraplybegrep) og resiliens er falske premisser for hvordan vi fungerer. Hver gang vi kommer på/husker det (har innsikt) vil det psykologiske systemet auto-korrigere seg selv, på samme måte som en GPS når den skjønner at vi har kjørt i feil retning, re-dirigerer med ny rute.

Våre tanketårn, eller våre ubevisste programmer som kjører automatisk, begynner å kollapse hver gang vi ser veiskilt (symptomer) i livet.

Sinnet eller det psykologiske systemet begynner å fungere på en selvrensende måte.

Hver gang det skjer vil vårt velvære bli mer og mer synlig. Dette igjen gjør at vi føler vi lever enklere, våre relasjoner blir bedre, vi kommuniserer bedre, uvaner og avhengighet kan begynne å falle fra, det er befriende og vi ser at vi er så mye mer og kan gjøre så mye mer enn vi noen gang har tenkt!

Trenger ikke være deprimert

En trenger ikke å være deprimert for at dette skal være interessant. Det jeg leverer er ikke terapi, og jeg jobber ikke med symptomer.

Jeg leverer en coaching/mentoring som gjør at vi våkner opp til den vi egentlig er.

Konsekvensen er at lidelsene våre som er bygget på feil premisser begynner automatisk å falle bort, fordi nå baserer vi nye erfaringer på sann logikk. Det blir som med trollet, når det kommer frem i lyset så sprekker det.

Dette er ingen teknikk, ingen metode eller teori. Det er sannhet og logikk om hvordan vi alle mennesker fungerer.

Kontakt Øyvind for en gratis introduksjonstime
Eller skal Øyvind kontakte deg?

Øyvind Holter
K. K. Kleppes veg 1
4350 Klepp
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram